English  |   شماره تماس: 66428998 صفحه اصلی  |   درباره همایش  |   تماس با ما
Skip Navigation Links

:کمیته علمی داخلی

دکتر محمود رضا اشرفی

دکتر پروين پاسالار

دکتر رضا شروین بدو

دکتر محمدتقی حقی آشتیانی

دکتر علی ربانی

دکتر وحید ضیائی

دکتر غلامرضا ولی زاده

© گروه كودكان، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ايران - 1386 - RayanPajouh